Den 1. maj skifter IntraByg.dk officiel navn til ProjektTorvet.dk

Da vi ønsker både at henvende os mere bredt og samtidig får flere og flere kunder også udenfor byggebranchen, har vi valgt at skifte navn til ProjektTorvet.dk. Med denne ændring ønsker vi at signalere at vi ikke bare er en løsning til byggebranchen, men at vi også tilbyder vores løsninger til alle andre brancher som har behov for projektstyring under den ene eller anden form. Dette være sig fra produktions virksomheder til software udvikling og fra intranets/extranet til kampagne styring af enhver art.

Med de nye tiltag og moduler og værktøjer som er under udvikling, vil denne navneændring helt klart give mening som en all-round projektstyringværktøj.

Vi understøtter naturligvis stadigvæk byggebranchen på samme vis som hidtil og vil naturligvis forsætte med at udvikle og understøtte de løsninger, men med det nye navn og nye værktøjer og moduler undervejs, bliver vort service udbud bare endnu bedre og bredere, til gavn for alle vores brugere og flere virksomheder.

Vi ser frem til at servicere eksisterende kunder og nye kunder under dette navn.

Venlig hilsen
ProjektTorvet.dk